تفاوت سامانه نمایندگی ارشد با سامانه نمایندگی
  • تعرفه پیامک پایین تر نسبت به نمایندگان
  • ایجاد نماینده به تعداد نامحدود
  • ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی
  • قابلیت تعریف درگاه اختصاصی پرداخت بانکی

SMS Reseller

۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال
ویژگی ها
امکان ساخت تعداد نامحدود کاربر وکارمند
۳۰ خط ۱5 رقمی 50009 اختصاصی
۱۰.۰۰۰ عدد اعتبار پیام کوتاه

بخشنامه ها