خدمات وب پیام کوتاه SMS WEB SERVICE

  • وب سرویس ،لينک ارتباطي جهت ارسال ، دريافت و تحويـــل پيامــک ، تحت وب با قابليتهـــاي خاص (مخصوص برنامه نويسان) مـــی باشد.که در 3نسخه مختلف ارائه میگردد. تفاوت این نسخه ها در اولویت ارسال و سرعت ارسال می باشد.

نام محصول امکانات قیمت (ریال)
وب سرویس کلاس C

اولویت ارسال ۱۰۰ تا ۲۵۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

وب سرویس کلاس B

 

اولویت ارسال ۵۰ تا ۱۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰

وب سرویس کلاس A

 

اولویت ارسال ۱ تا ۵۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

بخشنامه ها