ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت

با استفاده سرویس ارسال پیامک از طریق خط ثابت ، مشترکین مخابرات استان تهران (استفاده کنندگان تلفن ثابت ) می توانند ، با استفاده از خط تلفن ثابت خود و از طریق پنل پیام کوتاه هاماوران اقدام به ارسال و دریافت پیامک نمایند.به عنوان مثال به جای استفاده از شماره های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ ، ۳۰۰۰ و 5000 ... مانند ۱۰۰۰88977123 از ۰۲۱_88977123 استفاده نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت سفارش خط ثابت :

کپی کارت ملی ، اصل و کپی آخرین قبض تلفن ثابت به نام مالک پنل


نوع شماره   قیمت (ریال)  
شماره های ۸ رقمی- استان تهران متناظر با شماره تلفن ثابت

 

700,000  

شماره ٥ رقمی-متناظر با شماره تلفن ثابت

 

 

5,500,000  

شماره های ٤ رقمی-متناظر با شمارهای تلفن ثابت

 

 

7,000,000  

شماره های ٣ رقمی-متناظر با شمارهای تلفن ثابت

 

 

9,000,000  

شماره های غیر متناظر سایر شمارها

 

 

پس از اطمینان از آزاد بودن شماره مورددر خواست شما و بر اساس سیستم قیمت گذاری شرکت تعیین می گردد  

بخشنامه ها