قابلیت ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی
این سرویس به صورت مستقیم و از طریق وب سرویس شرکت ، به بانک پردیس اول متصل میباشد. و گزارش دلیوری به صورت مستقیم از سمت شرکت پردیس اول ارائه میگردد.با استفاده از این سیستم ، ارسال پیام کوتاه ، به تفکیک استان و شهرستان ، بر اساس تکیک جنسیت و رده سنی ، امکانپذیر میباشد
درمنوی ارسال ، منوی پردیس کشوری ، امکان سیستم ارسال بر اساس تفکیک جنسیت و رده سنی ، قابل مشاهده میباشد.

 

تعرفه های شارژ و اعتبار پیامک
از مبلغ (ریال) تا مبلغ(ریال) فارسی همراه اول پیامک لاتین پیامک سایر اپراتورها
1 110,000 125 262.5 150
110,000 315,000 120 252 144
315,000 400,000 118 247.8 141.6
400,000 450,000 115 241.5 138
450,000 900,000 110 231 132
900,000 4,400,000 108 226.8 129.6
4,400,000 8,600,000 105 220.5 126
8,600,000 16,800,000 101 212.1 121.2
16,800,000 32,800,000 100 210 120
32,800,000 40,000,000 97 203.7 116.4
40,000,000 78,000,000 95 199.5 114
78,000,000 و بیشتر مذاکره با شرکت

بخشنامه ها