امکانات سامانه نمایندگی SMS AGENT
این سامانه نمایندگی برای افرادی کاربرد دارد که فقط اقدام به فروش پنل با امکانات محدود تری نسبت به سایر سامانه های نمایندگی موجود را دارند.
  • ایجاد پنل کاربری به تعداد نامحدود
  • امکانات پایه سامانه های کاربری
  • ایجاد دامنه و لوگوی اختصاصی

SMS AGENT

 
۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال
 
ویژگی ها
 
 
 
امکان ساخت تعداد نامحدود کارمند
 
۱۵خط ۱۴ رقمی ۵۰۰۰ اختصاصی
 
۴.۰۰۰ عدد اعتبار پیام کوتاه

بخشنامه ها